Панда-ВИП Консултинг

Нашата бизнес философия се състои от няколко правила:

  1. Предлаганите от нас продукти и услуги да интегрират най-прогресивните управленски методи и решения.
  2. Да създаваме и налагаме използването на най-добрите стандарти и прилагане на водещите практики в консултантския бизнес.
  3. Работещите в организацията не са служители, а партньори и творчески личности, експерти в областите на услугите, които предлагаме.
  4. Поетите от нас ангажименти винаги се спазват.

Натрупаните знания, и опит на екипа  обхващат широк периметър от управленското консултиране в областта на обществените поръчки, подпомагане спечелването и управлението на големи  проекти от публичната администрация, финансирани по оперативни програми.

В случай, че се нуждаете от маркетингова стратегия, бизнес-план, финансов анализ, анализ „разходи-ползи” и др., не се колебайте да се свържете с нас.

   Панда-ВИП ЕООД е водеща на българския пазар компания за управленско консултиране, помагаща на клиентите си да повишат успеваемостта в бизнеса си чрез въвеждането на добри търговски и управленски практики

 

С дългогодишният ни успешен подход и нюх за нови инициативи, ние помагаме на клиентите си да изберат и приложат специфични решения за разширяване на пазарите си.

 

Ние сме висококвалифицирани специалисти, придобили опита и познанията си във водещи компании и участвали в разработването и определяне на стратегии в над 5000 обществени поръчки на стойност 450 000 000лв.

Панда-ВИП Консултинг