Панда-ВИП Консултинг

Нашата бизнес философия се състои от няколко правила:

  1. Предлаганите от нас услуги интегрират най-прогресивните управленски методи и решения;
  2. Създаваме и налагаме използването на най-добрите стандарти и прилагане на водещите практики в консултантския бизнес;
  3. Работещите в организацията не са служители, а партньори и творчески личности, експерти в областите на услугите, които предлагаме;
  4. Поетите от нас ангажименти винаги се спазват.

Натрупаните знания и опит на екипа обхващат широк периметър от управленското консултиране в областта на обществените поръчки, подпомагане спечелването и управлението на големи проекти от публичната администрация, финансирани по оперативни програми.

В случай, че Ви е необходима маркетингова стратегия, бизнес-план, финансов анализ, анализ „разходи-ползи” или др., се свържете с нас;

   Панда-ВИП ЕООД е водеща компания на българския пазар за управленско консултиране, помагаща на клиентите си да повишат успеваемостта си в бизнеса чрез въвеждането на добри търговски и управленски практики.

 

С дългогодишният ни опит, успешен подход и нюх за нови инициативи, ние помагаме на клиентите си да изберат и приложат специфични решения за разширяване на пазарите си.

 

Ние сме висококвалифицирани специалисти, придобили опита и познанията си във водещи компании участвали в разработване и определяне на стратегии в над 5000 обществени поръчки на стойност 450 000 000 лв.

Панда-ВИП Консултинг